پنجشنبه 6 آبان 1400 - 05:53
اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

کرمانشاه مهد تمدن است تنوع گردشگری دارد

کرمانشاه می تواند قطب گردشگری درایران مطرح شود وی گفت کرمانشاه دارای تنوع اقلیمی است و مهد تمدن است
جهت دیدن فیلم کلیک کنید